Specialismen

Specialismen

Rijkhoff Strafrecht houdt zich – zoals de naam al doet vermoeden – enkel en alleen bezig met rechtsbijstand in strafzaken. Dit uit de overtuiging dat personen die met het strafrecht te maken krijgen het best zijn gebaat bij rechtsbijstand door een gespecialiseerde strafpleiter.

Binnen het strafrecht zien burgers zich geconfronteerd met vergaande bevoegdheden van politie en justitie. Voor de onwetende burger is het niet in te schatten wat zijn rechten zijn en aan welke regels politie en justitie zich moeten houden. Daarnaast wordt betrokkenheid bij een strafrechtelijke procedure vaak als zeer ingrijpend ervaren. Een betrokken en doortastende advocaat die op laagdrempelige wijze met u communiceert is dan een must. Rijkhoff Strafrecht staat in deze situaties aan uw zijde.

Neem altijd eerst contact op met mr. Rijkhoff voordat u met politie of justitie spreekt!

Met gedrevenheid en uitstekende kennis van zaken gaan wij voor u aan de slag, waarbij u niet alleen in het voortraject maar ook in de rechtszaal kunt rekenen op overtuigende bijstand.

Onze visie is dat iedereen recht heeft op een advocaat en er zijn dan ook geen zaken die wij op voorhand niet doen.

Mr. Rijkhoff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Strafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Strafrecht

Mr. Rijkhoff heeft jarenlange ervaring in het behandelen van zowel grote, complexe, als kleinere strafzaken. Zij is gespecialiseerd in het commune strafrecht in de breedste zin van het woord. Meer in het bijzonder verleent zij rechtsbijstand in (complexe) geweldzaken, georganiseerde criminaliteit, drugsdelicten en overtredingen van de wet wapens- en munitie.

Voor onder meer de volgende zaken bent u bij ons aan het juiste adres:

 • Bijstand tijdens het politie verhoor
 • Bijstand tijdens een OM-hoorzitting (een gesprek met de officier)
 • Dagvaardingen voor de politierechter of de meervoudige kamer
 • Opiumwet (bezit, handel, harddrugs, softdrugs, hennepkwekerijen)
 • Belediging en bedreiging
 • (zware) Mishandeling
 • Openlijke geweldpleging
 • Moord, doodslag
 • Mensenhandel
 • Witwassen
 • Oplichting
 • Valsheid in geschriften
 • Verkeersdelicten (rijden onder invloed, inbeslagname rijbewijs, grove snelheidsovertredingen)

Jeugdstrafrecht

Ook minderjarigen tussen de 12 en de 18 jaar oud kunnen worden verdacht van een van de hiernaast genoemde strafbare feiten. Deze leeftijd vergt een andere, meer pedagogische aanpak. Mr. Rijkhoff is gespecialiseerd in deze vorm van belangenbehartiging.

Het behoeft geen uitleg dat betrokkenheid bij een strafrechtelijke procedure een grote indruk achterlaat bij zowel de jeugdige als de ouders. Daarnaast spelen er bijzonder veel belangen, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind voorop staat. Mr. Rijkhoff heeft oog voor elk aspect en begeleidt uw kind dan ook op zorgvuldige wijze. Typerend voor haar werkwijze is dat zij in staat is om in korte tijd een vertrouwensband met de jeugdige weet te creëren.

Is uw kind in aanraking gekomen met politie of justitie? Schakel dan direct de hulp van mr. Rijkhoff in. Zij begeleidt uw kind bij aanhouding, tijdens het verhoor, bij verblijf op het politiebureau of wanneer uw kind is opgeroepen voor een zitting bij de officier van justitie of kinderrechter.

Herkent u een van deze situaties?

Chat op Whatsapp
App mij